Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
10136177

DİE : Su Ürünleri İstatistikleri

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2006
Süreli Sayı
0082691X

DİE : Türkiye İstatistik Yıllığı

2006
Süreli / Yıl2006
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2006