Süreli Sayı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı
21475296

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı
Süreli Sayı
13022407

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1
Süreli Sayı
13012215

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt12
Süreli Sayı

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1999
Süreli Sayı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1999
Süreli Sayı
13005421

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt15
Süreli Sayı
03782905

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt1999
Süreli Sayı
03782921

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt54
Süreli Sayı
13007866

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi =

1999
Süreli / Yıl1999
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı