Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13029193

Turkish Business World

2001
Süreli / Yıl2001
Süreli / Sayı32
Süreli / Cilt4