Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yayınlayan [2]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13013688

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı32
Süreli / Cilt2009
Süreli Sayı
10117474

Vakıflar Dergisi

2009
Süreli / Yıl2009
Süreli / Sayı32
Süreli / Cilt2009