Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13029975

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2013
Süreli / Yıl2013
Süreli / Sayı25
Süreli / Cilt13