Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13002910

Gaziosmanpaşa Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1988
Süreli / Yıl1988
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt4