Dil [1]
Tür [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Yayınlayan [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Yıl [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Süreli Sayı
13013769

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi

2012
Süreli / Yıl2012
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt14